1.000 tỷ đồng chống ngập cho TP Quảng Ngãi

Ngày 22-9, HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc kỳ họp thứ 17. Tại kỳ họp, các đại biểu đã thống nhất thông qua điều chỉnh chủ trương Dự án hệ thống thu gom, xử lý nước mưa, nước thải TP Quảng Ngãi, lưu vực phía nam hạ lưu sông Trà Khúc từ 300 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng, giải quyết chống ngập TP Quảng Ngãi.
Kỳ họp thứ 17 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026

Kỳ họp thứ 17 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026

Các đại biểu tán thành nhiều nội dung quan trọng

Các đại biểu tán thành nhiều nội dung quan trọng

Trước đó, dự án này có tên là “Hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của TP Quảng Ngãi lưu vực ra sông Trà Khúc”, được HĐND tỉnh Quảng Ngãi quyết định chủ trương với mức đầu tư khoảng 300 tỷ đồng vào năm 2019.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai lập báo cáo nghiên cứu khả thi, chủ đầu tư nhận thấy quy mô và tổng mức đầu tư được duyệt chỉ đảm bảo giải quyết việc thu gom, xử lý nước thải cục bộ ở các cửa xả phía nam thoát ra sông Trà Khúc, chưa đảm bảo xử lý triệt để nước thải của TP Quảng Ngãi.

Đồng thời, mục tiêu dự án chưa bao gồm thoát nước mưa và chống ngập, trong khi hạ tầng thoát nước mưa và nước thải đang đi chung, nếu không kết hợp thì chưa phát huy được tối đa hiệu quả đầu tư. Sau này khi đầu tư dự án xử lý thoát nước mưa và chống ngập sẽ tốn kinh phí đầu tư nhiều hơn so với kết hợp làm chung nước mưa và nước thải.

TP Quảng Ngãi thường xuyên ngập cục bộ sau cơn mưa

TP Quảng Ngãi thường xuyên ngập cục bộ sau cơn mưa

Hệ thống thoát nước TP Quảng Ngãi không đáp ứng quá trình đô thị hóa

Hệ thống thoát nước TP Quảng Ngãi không đáp ứng quá trình đô thị hóa

Do vậy, để sớm giải quyết được mục tiêu kép “tiêu thoát nước mưa, chống ngập và xử lý nước thải lưu vực Nam sông Trà Khúc” thì việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hệ thống thu gom xử lý nước thải tập trung của TP Quảng Ngãi (lưu vực ra sông Trà Khúc) là cần thiết.

Theo đó, dự án điều chỉnh sẽ có tên “Hệ thống thu gom, xử lý nước mưa, nước thải TP Quảng Ngãi, lưu vực phía nam hạ lưu sông Trà Khúc” bao gồm quy mô đầu tư tập trung cải tạo các cửa cống hồ Bàu Cả và hồ Nghĩa Chánh; nạo vét các tuyến mương, tuyến cống hiện trạng từ hồ Bàu Cả và hồ Nghĩa Chánh chảy ra sông Trà Khúc; đầu tư, nâng cấp một số tuyến cống thoát nước trên địa bàn TP Quảng Ngãi đang thoát ra sông Trà Khúc và đầu tư mới trạm bơm Nghĩa Chánh (tại cống Bàu He)...

Tin cùng chuyên mục