3000 công nhân tham gia chạy Việt dã chào mừng ngày thành lập công Đoàn Việt Nam

Nike Việt Nam và các nhà máy đối tác của mình cùng với sự hợp tác của Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh đã tổ chức giải Việt dã Công nhân Lao động năm 2012 vào sáng ngày 22-07 tại Trung tâm Thể dục Thể thao Đồng Nai.

Giải Việt dã công nhân lao động các nhà máy đối tác Nike Việt Nam là một trong những họat động truyền thống do Nike và các nhà máy đối tác tổ chức hàng năm nhằm tạo điều kiện để công nhân lao động nâng cao ý thức rèn luyện sức khỏe, xây dựng tinh thần đoàn kết, và cũng là sân chơi bổ ích về đời sống tinh thần cho người lao động, khích lệ tinh thần thể thao trong cộng đồng.

Thái Bảo

Các tin, bài viết khác