40 tỷ đồng thành lập Quỹ Hỗ trợ phụ nữ nghèo

Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam cho biết, vừa ra mắt Quỹ Hỗ trợ phụ nữ nghèo với số vốn đầu tư ban đầu là 40 tỷ đồng từ ngân sách Nhà nước. Quỹ Hỗ trợ phụ nữ nghèo được thành lập nhằm góp phần thực hiện mục tiêu chương trình quốc gia về xóa đói giảm nghèo và việc làm, thực hiện công bằng xã hội, cải thiện đời sống, nâng cao địa vị kinh tế cho phụ nữ và thúc đẩy bình đẳng giới. Quỹ hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận. Ngoài nguồn vốn đầu tư ban đầu 40 tỷ đồng từ ngân sách Nhà nước, Quỹ Hỗ trợ phụ nữ nghèo sẽ huy động thêm các nguồn vốn hợp pháp khác do các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tài trợ với mục đích cho phụ nữ nghèo vay vốn.

PHAN THẢO

Các tin, bài viết khác