42 doanh nghiệp dệt may tiêu biểu 2006

Doanh nghiệp Dệt may tiêu biểu năm là chương trình do Thời Báo Kinh Tế phối hợp cùng Hiệp hội Dệt may Việt Nam tổ chức thường niên.

Năm nay, có 42 doanh nghiệp được bình chọn là doanh nghiệp dệt may tiêu biểu 2006, trong đó Công ty May Việt Tiến là doanh nghiệp đã 3 lần liên tiếp được bình chọn là doanh nghiệp tiêu biểu và Công ty Dệt Phong Phú được bình chọn là doanh nghiệp tiêu biểu nhất của ngành dệt may Việt Nam.

N.THY
 

Các tin, bài viết khác