44 triệu người ở các nước đang phát triển bị rơi vào cảnh nghèo khó

44 triệu là số người ở các nước đang phát triển bị rơi vào cảnh nghèo khó do giá lương thực thế giới tăng cao. Giá lương thực thế giới đã tăng 29% trong năm 2010 và chỉ thấp hơn 3% so với mức giá thời khủng hoảng lương thực toàn cầu năm 2008.

Các tin, bài viết khác