50 năm sau... Trở lại Trưởng Sơn huyền thoại

Đường Trường Sơn, con đường huyền thoại đã đi vào lịch sử dân tộc Việt Nam với những chiến công hào hùng chấn động địa cầu. Hơn 35 năm sau ngày hòa bình, nhiều địa danh lịch sử theo thời gian đang dần biến mất, nhiều con người góp phần làm nên lịch sử cũng có những số phận khác nhau. Ngày 27-7-2009, Báo SGGP đã phát động chương trình Nghĩa tình Trường Sơn...

Các tin, bài viết khác