50 tỷ đồng đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người có đất bị thu hồi

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Hữu Tín cho biết, UBNDTP đã chỉ đạo Sở Tài chính phân bổ 50 tỷ đồng cho Quỹ hỗ trợ đào tạo và giải quyết việc làm cho người có đất bị thu hồi (gọi tắt là Quỹ hỗ trợ). Phó Chủ tịch cũng yêu cầu Ban quản lý cần đưa quỹ sớm đi vào hoạt động để hỗ trợ và đào tạo việc làm cho những người bị thu hồi đất. Ngoài ra, TP cũng chỉ đạo Hội đồng quản lý quỹ phải sử dụng quỹ hiệu quả, đúng đối tượng, đảm bảo các nguyên tắc tài chính quy định.

H.NH

Các tin, bài viết khác