Đồng Tháp

5,25/100 dân sử dụng Internet

Báo cáo thống kê của Sở Bưu chính Viễn thông tỉnh Đồng Tháp cho thấy, tính đến tháng 12-2007 tổng số thuê bao Internet trên toàn tỉnh đạt 25.461 thuê bao, vượt 47,36% so kế họach năm, đạt mật độ 1,5 thuê bao/100 dân và số người sử dụng Internet đạt 5,25 người/100 dân. Cũng theo báo cáo trên, tổng số thuê bao điện thoại trên toàn mạng đạt 426.545 máy, trong đó thuê bao điện thọai di động chiếm 56,67%, vượt kế hoạch năm 18,18%, mật độ thuê bao là 22,24 máy/100 dân.

ÁI MAI

Các tin, bài viết khác