Quảng Ngãi

6 tỷ đồng đầu tư dự án khí sinh học

(12g).- UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, tỉnh đã phê duyệt dự án đầu tư dự án khí sinh học cho ngành chăn nuôi. Mục tiêu: nhằm cải thiện sinh kế và chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn, góp phần giải quyết nạn ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi ở Quảng Ngãi.

Theo đó, giao Sở NN-PTNT làm chủ đầu tư. Dự kiến, dự án có quy mô 1.000 công trình, với vốn đầu tư khoảng gần 6 tỷ đồng, được thực hiện tại các huyện: Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Mộ Đức, Đức Phổ, Nghĩa Hành, TP Quảng Ngãi, Ba Tơ, Sơn Hà và Trà Bồng.

H.M.

Các tin, bài viết khác