Châu Mỹ Latin

80% thổ dân sống nghèo khổ

Báo cáo của Ngân hàng Thế giới (WB) cho biết, hơn 80% thổ dân ở Mỹ Latin hiện vẫn sống dưới mức nghèo khổ dù chính phủ các nước đã nỗ lực xóa đói giảm nghèo và nhiều chương trình xã hội khác nhằm cải thiện đời sống cho họ.

Báo cáo khẳng định, các nguyên nhân chính của tình trạng trên là đặc điểm lịch sử, các cộng đồng thổ dân sống trong điều kiện cơ sở hạ tầng nghèo nàn, trình độ nhân lực thấp và bị hạn chế tiếp cận đất canh tác, dịch vụ cơ bản và thị trường tài chính.

WB kêu gọi chính phủ các nước trong vùng tăng cường đào tạo nguồn nhân lực cho cộng đồng thổ dân và nâng cao nhận thức của thổ dân về các nhu cầu của họ, thông qua các chương trình xóa đói giảm nghèo và phát triển.

N.P. (theo CNS)

Các tin, bài viết khác