AIA công bố kết quả kinh doanh kỷ lục nửa đầu năm 2011

Ngày 29-7, Tập đoàn AIA chính thức thông báo kết quả kinh doanh kỷ lục của 06 tháng đầu năm tài chính 2011 với giá trị hợp đồng khai thác mới (VONB) tăng 32% so với cùng kỳ năm trước, đạt 399 triệu USD.

Giá trị nội tại (EV) tăng 11%, đạt 27.394 triệu USD và Phí bảo hiểm mới quy năm (ANP) trong kỳ tăng 23%, đạt 1.094 triệu USD. Theo Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS), tập đoàn đạt được lợi nhuận ròng 1.314 triệu USD trong kỳ, tăng 24% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận sau thuế từ hoạt động kinh doanh tăng 8% đạt 967 triệu USD. Kết quả kinh doanh vượt kỷ lục cho thấy thành công của AIA trong việc xây dựng đội ngũ Đại lý Ngoại hạng, nâng cao năng suất của đại lý, đồng thời tập trung đáp ứng các nhu cầu bảo vệ và tiết kiệm của khách hàng cũng như  nâng cao tỷ lệ duy trì hợp đồng, phát triển các mối quan hệ mới và tăng cường các mối quan hệ đã có với các đối tác ngân hàng.

Ngọc Thúy

Các tin, bài viết khác