AIA đạt kết quả kinh doanh kỷ lục với giá trị hợp đồng mới tăng 27%

Tập đoàn AIA vừa công bố kết quả kinh doanh kỷ lục cho cả năm tài chính 2012 kết thúc ngày 30 tháng 11 năm 2012, với những con số tăng trưởng hết sức ấn tượng cho các chỉ số kinh doanh quan trọng của tập đoàn.

Theo đó:  Giá trị hợp đồng khai thác mới (VONB) tăng 27% đạt 1 tỷ 188 triệu đô la Mỹ. Biên VONB đạt 43,6%, tăng 6,4 điểm. Lợi nhuận ròng tăng 89% đạt 3 tỷ 19 triệu đô la Mỹ. Hệ số khả năng thanh toán đạt 353% thể hiện vị thế tài chính rất vững chắc của Tập đoàn AIA. Cũng trong năm 2012, AIA đã hoàn thành hai thương vụ mua bán sáp nhập lớn tại Malaysia và Sri Lanka. Theo đó, AIA vươn lên vị trí số 1 và số 2 tương ứng tại hai thị trường quan trọng này.

Thúy Vy

Các tin, bài viết khác