Thơ ngâm giấm

Ẩm thực liều

Quán cóc cho nên chẳng bảng treo

Nghêu, sò, ốc, hến, cháo lòng heo

Lề đường bụi rác ngồi be bét

Bên cống vỉa hè nhậu tỉnh queo

Rửa chén, rùng mình xô nước bẩn

Tiết canh, rợn gáy lũ ruồi kêu

Thức ăn đường phố dơ bẩn quá

Không thể vô tư ẩm thực liều.

Tiểu Liên Thanh

Các tin, bài viết khác