Amdocs công bố giải pháp trải nghiệm dữ liệu

Ngày 29-11, Amdocs (NYSE: DOX), đã công bố Giải pháp Trải nghiệm Dữ liệu Amdocs (Amdocs Data Experience Solution), một giải pháp độc đáo với khả năng đổi mới cách thức theo đó các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông có thể nhanh chóng triển khai các dịch vụ dữ liệu mới nhằm nâng cao chất lượng trải nghiệm của khách hàng và tăng tốc độ tạo ra doanh thu từ các dịch vụ dữ liệu.

Là một hệ thống phần cứng và phần mềm hợp nhất, Giải pháp này tích hợp sẵn các chức năng quản lý chính sách, tính cước, ca-ta-lô sản phẩm và quản lý thuê bao cùng với khả năng hỗ trợ kinh doanh, các giao diện mạng và các quy trình nghiệp vụ được cấu hình sẵn cần thiết để cung cấp các giải pháp đóng gói cụ thể ra thị trường.

Hiền Diệu

Các tin, bài viết khác