An Giang: 1,6 tỷ đồng để khắc phục nạn ngồi nhầm lớp

12G).- Tỉnh An Giang hiện có 8.000 học sinh không đọc thông viết thạo (ngồi nhầm lớp), là hậu quả nặng nề của căn bệnh thành tích trong ngành giáo dục.

Trong năm 2007, ngành giáo dục của tỉnh phải tổ chức 400 lớp bồi dưỡng, phụ đạo (miễn phí) đảm bảo cho những học sinh này biết đọc, viết thành thạo và làm được 4 phép tính cộng, trừ, nhân, chia. Kinh phí cho các lớp bồi dưỡng này lên đến 1,6 tỷ đồng.

Ngoài ra, ngành giáo dục An Giang yêu cầu phụ huynh học sinh phải tạo điều kiện tối đa cho con em mình tham gia đầy đủ các buổi học phụ đạo để đảm bảo cho các em thật sự biết chữ!

 B.Đ

Các tin, bài viết khác

" />