Bãi bỏ 50% văn bản quy phạm pháp luật

(12g).- Sau khi rà soát, kiểm tra hơn 240 văn bản quy phạm pháp luật (QPPL - gồm 58 văn bản của UBND TP và 185 văn bản do HĐND - UBND các quận, huyện ban hành), UBND TPHCM đã ban hành quyết định bãi bỏ gần 120 văn bản sai thẩm quyền và hết hiệu lực.

Phần lớn các văn bản bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực nhà, đất. Được biết, cấp quận, huyện đã tự kiểm tra hơn 500 văn bản QPPL và gần 900 văn bản do các phường, xã, thị trấn ban hành. Các văn bản này ít sai phạm về nội dung, nhưng nhiều sai sót về thể thức và kỹ thuật trình bày.

 H.H.N

Các tin, bài viết khác