Bài hát mới

Bài hát: BẠN THÂN

Nhạc: YÊN LAM

Lời Thơ: LS LÊ BÁ THƯỜNG

bhm-Bạn-Thân-(YEN-LAM)-KY-AM.jpg