Bảo Minh tổ chức thành công đại hội cổ đông

Tổng Công ty CP Bảo Minh vừa tổ chức thành công đại hội cổ đông. Theo đó, đại hội đã thông qua báo cáo kết quả HĐKD năm 2010 với tổng doanh thu năm 2010 đạt 2.389 tỷ đồng, bằng 102,5% kế hoạch, tăng trưởng 7,7%. Lợi nhuận HĐKD bảo hiểm năm 2010 có lãi 16,7 tỷ đồng. Đối với kế hoạch kinh doanh năm 2011, đại hội nhất trí với mục tiêu phấn đấu đạt tổng doanh thu 2.661 tỷ đồng, tăng 11,4% so với năm 2010. Lợi nhuận trước thuế  225,4 tỷ đồng, tăng 15,8%. Kế hoạch chia cổ tức phấn đấu đạt 15%.

Phát biểu tại đại hội, ông Lê Thành - Tổng Giám đốc Bảo Minh cho biết, trước tình hình khó khăn chung của nền kinh tế, Bảo Minh tiếp tục điều hành kinh doanh theo định hướng “Hiệu quả, tăng trưởng và đổi mới” với nguyên tắc “Hiệu quả và phát triển bền vững”. Theo đó, tổng công ty tiếp tục triển khai áp dụng trên toàn quốc phần mềm quản lý nghiệp vụ Polisy/Asia thuộc Dự án BEST để tăng cường đổi mới trong công tác nghiệp vụ, kiểm soát và tăng cường quản lý tài chính với sự giúp đỡ của AXA. Năm 2011, Bảo Minh sẽ triển khai dự án BEST cho tất cả các nghiệp vụ, do đó quản lý khai thác và bồi thường sẽ chặt chẽ hơn. Bảo Minh cũng đồng thời tập trung khai thác các dịch vụ mang lại lợi nhuận lớn như bảo hiểm xây dựng lắp đặt, bảo hiểm xe gắn máy, các nghiệp vụ bảo hiểm về tài sản - kỹ thuật… đồng thời hạn chế các dịch vụ kinh doanh không có hiệu quả….

S.Nâu

Các tin, bài viết khác