Từ khóa: #bẫy cua

Trải nghiệm câu cá, bẫy cua ở Mỹ

Trải nghiệm câu cá, bẫy cua ở Mỹ longform

Những ngày cuối năm 2022, tôi có dịp đến California (Mỹ) để du lịch. Hơn 2 tuần có mặt ở tiểu bang này, tôi đã có nhiều trải nghiệm đáng nhớ, nhưng thú vị nhất đối với người mê câu cá như tôi có lẽ là những buổi lênh đênh trên biển câu cá và bẫy cua.