Bayer Việt Nam phong danh 12 Đại sứ môi trường Bayer 2011

Công ty Bayer VN vừa tổ chức phong danh 12 Đại sứ môi trường Bayer 2011. Đây là những thí sinh đã thuyết trình thành công ý tưởng khắc phục một hiện trạng môi trường bị xâm hại trong cộng đồng và đưa ra kế hoạch triển khai cụ thể nhất và khả thi nhất để thực hiện ý tưởng đó trước hội đồng giám khảo là chuyên gia về môi trường và truyền thông cộng đồng.

Cùng với việc được phong danh, các tân đại sứ trẻ sẽ có trách nhiệm triển khai thực hiện ý tưởng dự thi nói trên vào thực tế và báo cáo kết quả thực hiện tại Hội trại sinh thái kéo dài 1 tuần tại một vườn quốc gia vào tháng 8-2011. Hội trại sẽ lựa chọn ra hai đại sứ có thành tích xuất sắc nhất để đại diện cho VN tham gia chuyến du khảo sinh thái 1 tuần tại Đức vào cuối tháng 10-2011.

THÁI HIỀN

Các tin, bài viết khác