Bến Tre: 13 cơ sở được xét cây giống đầu dòng

Thạc sĩ Bùi Thanh Liêm, Trưởng phòng Kinh tế huyện Chợ Lách cho biết: Hội đồng bình tuyển cây đầu dòng thuộc Sở NN-PTNT Bến Tre phối hợp cùng các nhà khoa học ở Trường ĐH Cần Thơ vừa xét duyệt 13 cơ sở sản xuất cây giống ở huyện Chợ Lách, về cây đầu dòng thuộc 3 loại giống: sầu riêng, chôm chôm và bưởi da xanh.

Theo đó, cây đầu dòng phải đạt tiêu chuẩn về độ tuổi, năng suất ổn định, chất lượng trái ngon, ít sâu bệnh, tán lá đẹp… Qua khảo sát ban đầu, 13 cơ sở trên về cơ bản hội đủ các tiêu chuẩn đề ra.Chợ Lách là huyện sản xuất cây giống lớn nhất cả nước. Tại đây, có khoảng 6.000 hộ sản xuất, cung cấp cho thị trường các nơi từ 17-18 triệu cây giống/năm.

HUỲNH LỢI