Lai rai thế sự

Bệnh... chống thành tích?

- Bệnh thành tích đã hạ nhiệt, nay lại phát sinh bệnh mới!

- Bệnh gì nữa? Siêu thành tích chăng?

- Bệnh… chống thành tích! Báo đăng rần rần hổng nghe hả? Hai cô giáo ở Hà Nam đã sửa bài thi của học trò từ đúng thành sai để triệt thành tích của trường bạn.

- Ác liệt thiệt! Nhưng tại sao phải làm vậy? Đố kỵ chăng?

- Có lẽ thi đua, thành tích đã ăn sâu vào nếp nghĩ, đã trở thành nỗi ám ảnh…

- Nhưng còn lương tâm chức nghiệp, đạo đức người thầy ở đâu?

- Trong các chỉ tiêu thi đua từ trước tới giờ không có mục này? Với lại lương tâm, đạo đức trừu tượng lắm, làm sao định lượng thành chỉ tiêu?

- Chà bệnh thành tích thì trị bằng “hai không”, còn bệnh chống thành tích này phải trị bằng gì đây?

- Chắc phải thêm “hai có”: phải phát động chiến dịch phục hồi lương tâm và trách nhiệm người thầy.

TÁM SÀI GÒN

Các tin, bài viết khác