Bia ôm

Lạ người, lạ hoắc họ tên
Lạ mùi... sao kết model nhẹ nhàng?
Thiếu niên cho đến lão làng
Ngọt ngòn ngon một tiếng nàng gọi anh

Nhập nhoàng mỏ đỏ, mắt xanh
Tay khua chân khoắng nên thành... tri âm!
Không qua đăng ký kết hôn
Mà trông thắm thiết còn hơn vợ chồng!

Con xin ăn sáng mấy đồng
Mặt nặng mày nhẹ bảo không có rồi
Tưng tưng, móc túi thảnh thơi
Tiền triệu đổi một tiếng cười nhẹ tênh

Bốn mùa nắng xuống chiều lên
Bia ôm sáng tối chông chênh phận người…
 

THẠCH BÍCH

Các tin, bài viết khác