Bình Định xây dựng 1.000 hầm khí biogas

Với kinh phí khoảng 5 tỷ đồng từ  nguồn vốn nhà nước và nhân dân cùng làm, năm 2007 tỉnh Bình Định đầu tư xây dựng 1.000 hầm khí biogas tại 11 huyện, thành phố.

Trong đó huyện An Nhơn: 160 công trình; các huyện Tuy Phước, Hoài Nhơn, Tây Sơn, mỗi huyện 120 công trình; Vĩnh Thạnh : 100 công trình; các huyện Phù Mỹ, Phù Cát, mỗi huyện 80 công trình ; các huyện Vân Canh và An Lão, mỗi huyện 50 công trình và thành phố Qui Nhơn 40 công trình.Thời gian xây dựng được triển khai từ tháng 3 và kết thúc vào tháng 9-2007.  Năm 2006, tỉnh Bình Định đã xây dựng và đưa vào sử dụng 725 công trình biogas.

M.H.

Các tin, bài viết khác