Bộ Tài chính đề nghị: Cho phép mua tin phục vụ công tác chống tham nhũng

Nguồn tin SGGP 12 Giờ sáng nay, 27-12, cho biết Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng và UBND, Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng các tỉnh thành tham gia góp ý vào dự thảo Thông tư hướng dẫn về kinh phí bảo đảm họat động của Ban chỉ đạo tỉnh thành trực thuộc Trung ương về phòng chống tham nhũng và bộ phận giúp việc ban chỉ đạo.

Về mức chi cho hoạt động trong việc kiểm tra, xác minh nguồn tin trong đấu tranh chống tham nhũng, Bộ Tài chính thống nhất chủ trương cho phép chi mua tin theo mức từ 100.000đ đến 5.000.000đ/tin. Mức chi cụ thể do trưởng Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng cấp tỉnh thành quyết định.

PHẠM HOÀI NAM

Các tin, bài viết khác