Bộ Tài nguyên - Môi trường sẽ thực hiện cơ chế “1 cửa”

(12g).- Nhằm thực hiện cải cách thủ tục hành chính, trong tháng 3 này, Bộ Tài nguyên-Môi trường (TN-MT) sẽ đưa bộ phận “1 cửa” vào hoạt động, để phục vụ tốt hơn các yêu cầu của người dân.

Tin cho biết, các nội dung được bộ này đặc biệt chú ý trong khi giải quyết thủ tục hành chính là giá đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

Lãnh đạo Bộ TN-MT đã chỉ thị cho các đơn vị trong bộ phải tiến hành rà soát ngay toàn bộ các quy trình thủ tục để sửa đổi các thủ tục bất hợp lý, bổ sung các thủ tục còn thiếu, kể cả đề xuất sửa đổi bổ sung các luật, nghị định nếu phát hiện bất hợp lý.

“Yêu cầu đầu tiên là phải rút ngắn các trình tự thủ tục hiện có, tạo thông thoáng trong thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp”, Bộ trưởng Tài nguyên-Môi trường Mai Ái Trực đã chỉ đạo như trên cho các đơn vị trong bộ.

H.L.

Các tin, bài viết khác