Bưởi Năm Roi không đồng đều về kích cỡ, chất lượng

(12G).- Đây là hạn chế cơ bản của các địa phương trồng bưởi Năm Roi. Theo Viện Nghiên cứu cây ăn quả miền Nam, do tập quán canh tác nhỏ lẻ, giống cũ, chăm sóc theo truyền thống, xử lý sau thu hoạch kém, thiếu liên kết trong sản xuất và tiêu thụ… từ đó dẫn đến thiếu độ đồng đều, kích cỡ, chất lượng không cao và giá cả không ổn định. Tại Vĩnh Long, hiện có khoảng 9.500ha bưởi; trong đó khoảng 70% là bưởi Năm Roi với khoảng 94.000 tấn mỗi năm, nhưng chất lượng và kích cỡ cũng không đồng đều.

Trước hạn chế trên, Sở NN-PTNT Vĩnh Long và METRO Cash &Carry Việt Nam vừa ký kết dự án trồng bưởi Năm Roi. Dự án sẽ huấn luyện người dân kỹ thuật, quy trình canh tác, chăm sóc, phương pháp quản lý, trách nhiệm cộng đồng, nâng cao chất lượng sản phẩm… theo các quy định mà EurepGAP đề ra. Đây là quy trình canh tác hiện đại nâng chất lượng bưởi, để xuất khẩu sang châu Âu.

PHƯỚC LỢI

Các tin, bài viết khác