Cán bộ, công chức có nhà thuộc sở hữu tư nhân nhưng đã bán - không giải quyết thuê và mua nhà theo NĐ 61/CP

Văn phòng HĐND và UBND TPHCM vừa có thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân về hướng xử lý đối với các trường hợp bên nhận chuyển quyền thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước (SHNN) nhưng có nhà tư nhân đã bán cho người khác.

Theo đó, nếu bên nhận chuyển quyền thuê nhà SHNN theo diện chính sách của Thủ tướng Chính phủ hoặc cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước và lực lượng vũ trang có khó khăn thực sự về nhà ở nay nhận chuyển quyền thuê nhà thuộc SHNN nhưng chưa được cấp nhà, cấp đất, chưa được hỗ trợ chính sách về nhà ở, đất ở thì được hợp thức hóa chuyển quyền thuê nhà và được bán nhà theo NĐ 61/CP của Chính phủ.

Đối với những trường hợp cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước và lực lượng vũ trang đã có nhà thuộc sở hữu tư nhân nhưng đã bán, nay nhận chuyển quyền thuê nhà thuộc SHNN và xin mua theo NĐ 61/CP thì không xem xét giải quyết.


HẠNH NHUNG
 

Các tin, bài viết khác