Thơ ngâm giấm

Cảnh giác thực phẩm xuân

Không bao lâu nữa đón xuân Heo

Thực phẩm gian thương, cạm bẫy treo

Bò, lợn nổi trôi, ăn – chết ngáp

Gia cầm nhiễm bệnh, xực – lăn queo

Lở mồm long móng còn rình rập

Vi rút “hát năm” vẫn bám đeo

Hám lợi, con buôn, lò mổ lậu

Thức ăn ngộ độc Tết nằm khèo.

Tiểu Liên Thanh

Các tin, bài viết khác