Miền Trung

Cấp sổ đăng ký chăn nuôi vịt chạy đồng

Chi cục thú y các tỉnh Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng đã và đang triển khai rà soát tất cả các hộ chăn nuôi vịt chạy đồng để in và cấp sổ đăng ký chăn nuôi gia cầm. Chi cục Thú y Bình Định đã và đang tiến hành cấp khoảng 5 ngàn sổ cho các chủ hộ có nhu cầu và chủ hộ chăn nuôi vịt.

Các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và thành phố Đà Nẵng sẽ triển khai cấp vào đầu tháng 5-2007 nếu có hộ chăn nuôi vịt chạy đồng. Sổ đăng ký chăn nuôi vịt chạy đồng có xác nhận của UBND xã (phường hoặc thị trấn). Với các quy định sử dụng sổ đăng ký chăn nuôi vịt chạy đồng, các chủ hộ chăn nuôi vịt sẽ thuận lợi hơn trong việc tiến hành các thủ tục hành chính để đưa đàn vịt di chuyển vùng nuôi; đồng thời lực lượng thú y và các cấp chính quyền địa phương có cơ sở theo dõi, quản lý chặt chẽ hơn các đàn vịt tại địa phương, tránh nguy cơ lây lan mầm bệnh ra diện rộng khi có bệnh dịch xảy ra.

H.M.

Các tin, bài viết khác