Bài hát mới

Bài hát: CÂY SA KÊ

Nhạc sĩ: VĂN CƯỜNG - Trình bày: Bé NHƯ NGỌC

BHM-cay-sa-ke-ky-am.jpg

Cây sa kê có lá to ghê

Cây che bóng mát những trưa nắng hè

Cây sa kê có trái ngon ghê

Dưới bàn tay mẹ món nào cũng mê

Em yêu sao cây sa kê

Yêu những trưa hè

Ba ngồi thổi sáo giai điệu dân ca

Em yêu sao cây sa kê

Yêu những đêm hè

Mẹ ngồi kể chuyện cổ tích thần tiên

Cây sa kê có lá to ghê

Cây che bóng mát những trưa nắng hè

Cây sa kê có trái ngon ghê

Dưới bàn tay mẹ món nào cũng mê

Cây sa kê có lá to ghê

Cây che bóng mát những trưa nắng hè

Cây sa kê có trái ngon ghê

Dưới bàn tay mẹ món nào cũng mê

Em yêu sao cây sa kê

Yêu những trưa hè

Ba ngồi thổi sáo giai điệu dân ca

Em yêu sao cây sa kê

Yêu những đêm hè

Mẹ ngồi kể chuyện cổ tích thần tiên

Cây sa kê có lá to ghê

Cây che bóng mát những trưa nắng hè

Cây sa kê có trái ngon ghê

Dưới bàn tay mẹ món nào cũng mê