Người có đất bị thu hồi tại TPHCM

Chỉ muốn vay vốn, không thích học nghề

Sau thời gian triển khai quỹ Hỗ trợ Đào tạo và giải quyết việc làm cho người có đất bị thu hồi (Quỹ 156) trên địa bàn TPHCM, theo khảo sát tại một số quận huyện, hầu hết người dân chỉ thích vay vốn trong khi số người đăng ký học nghề chiếm tỷ lệ rất thấp.

Điển hình như tại quận 2 có 5 đơn xin học nghề/ 867 đơn vay vốn; tại quận 9 có 22 người học nghề/ 134 hộ vay vốn; tại quận Thủ Đức có 52 hộ xin vay vốn, không có người đăng ký học nghề; Bình Chánh có 90 lao động được vay vốn, chưa có người đăng ký học nghề…

Nguyên nhân, theo cán bộ phụ trách xóa đói giảm nghèo các quận huyện, chủ yếu do tâm lý không thích học nghề của người dân. Mặt khác, phần lớn người thuộc diện này đã quá tuổi học nghề (35 tuổi). Được biết, Sở LĐ-TBXH đã công bố danh sách 24 trung tâm dạy nghề trên địa bàn TP được chỉ định đào tạo để người dân lựa chọn nhưng công tác tuyên truyền, giới thiệu những danh mục nghề vẫn chưa được chú trọng.

MAI HƯƠNG

Các tin, bài viết khác