Chiến dịch ngày xanh ở Trung Quốc

Hơn 10.000 người dân ở 8 thành phố lớn của Trung Quốc hôm qua đã tham gia chiến dịch “Ngày xanh cho Trung Quốc” khi tham gia trồng 5.000 cây ở mỗi thành phố. Các thành phố tham gia chiến dịch gồm Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, Thẩm Chấn, Trịnh Châu, Tây An, Phúc Châu và Nam Trường. Chiến dịch này do Tổ chức xã hội thúc đẩy môi trường và phát triển văn hóa Trung Quốc phát động. Đích thân Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã tham gia trồng cây ở Bắc Kinh.

Chính phủ Trung Quốc đưa ra chính sách trồng cây từ năm 1981, quy định mỗi công dân Trung Quốc từ 11 đến 55 tuổi phải có trách nhiệm trồng từ 3 đến 5 cây mỗi năm để góp phần phủ xanh đất nước. Trung Quốc đang bị nạn sa mạc hóa nghiêm trọng và cùng với phát triển kinh tế, môi trường cũng đang bị hủy họai nhanh chóng.

K.B. (theo China Daily)

Các tin, bài viết khác