Có được truy lãnh tiền chế độ thương binh trước năm 1996?

Bà Phan Thị Định (tên gọi khác là Phan Thị Bé Tư) có biên bản giám định kết luận tỷ lệ thương tật ngày 28-9-1995 và được giải quyết trợ cấp hàng tháng ngay từ tháng 9-1995 theo Quyết định 6647 ngày 11-11-1995 của Sở LĐTB-XH TPHCM là đã đủ và đúng theo quy định.

Tôi là thương binh, cựu chiến binh nghỉ hưu, trước đây tôi từng bị tù Côn Đảo và đã được lãnh tiền tù đày. Tuy nhiên, tới tận năm 1996 tôi mới làm được thẻ thương binh khi làm đại trà. Vậy tôi có được truy lãnh tiền chế độ thương binh trước năm 1996 hay không? Bà PHAN THỊ ĐỊNH (quận 7, TPHCM)

Giám đốc Sở LĐTB-XH TPHCM LÊ MINH TẤN: Thời điểm được hưởng trợ cấp đối với thương binh, cũng như đối với các đối tượng chính sách có công khác, căn cứ theo quy định tại thời điểm được xác nhận. Thời điểm kể từ tháng 1-1995, thương binh được giải quyết trợ cấp theo quy định tại Điều 29 Nghị định 28/CP ngày 29-4-1995, theo đó: “Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh được hưởng trợ cấp thương tật từ ngày Hội đồng giám định y khoa có thẩm quyền kết luận tỷ lệ mất sức lao động do thương tật”. 

Căn cứ hồ sơ chúng tôi đang quản lý, bà Phan Thị Định (tên gọi khác là Phan Thị Bé Tư) có biên bản giám định kết luận tỷ lệ thương tật ngày 28-9-1995 và được giải quyết trợ cấp hàng tháng ngay từ tháng 9-1995 theo Quyết định 6647 ngày 11-11-1995 của Sở LĐTB-XH TPHCM là đã đủ và đúng theo quy định.

Về trợ cấp chế độ tù đày, căn cứ Điều 47 Nghị định 31/2013, thời điểm hưởng trợ cấp hàng tháng đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày được quy định như sau: Đối với người đã lập hồ sơ hưởng trợ cấp một lần trước tháng 9-2012 hiện còn sống, thời điểm hưởng trợ cấp hàng tháng kể từ ngày 1-9-2012.

Đối với người lập hồ sơ được công nhận từ ngày 1-9-2012 trở về sau, thời điểm hưởng trợ cấp từ ngày Giám đốc Sở LĐTB-XH TPHCM ra quyết định.

Qua kiểm tra, bà Phan Thị Định không có hồ sơ và quyết định trợ cấp một lần trước ngày 1-9-2012. Sở LĐTB-XH TPHCM có Quyết định 3687/QĐ-SLĐTBXH ngày 16-12-2013 giải quyết trợ cấp hàng tháng cho bà Phan Thị Định được hưởng trợ cấp kể từ ngày 1-12-2013 là đúng theo quy định đã nêu.

Tin cùng chuyên mục