Thương mại điện tử

Cơ hội cho các doanh nghiệp

Sự năng động của nền kinh tế thị trường buộc các doanh nghiệp phải có những chiến lược và định hướng đúng đắn và phải thích nghi với nhiều yếu tố cạnh tranh vốn dĩ còn xa lạ với thị trường Việt Nam, chẳng hạn như việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và kinh doanh là một ví dụ điển hình.

Tuy nhiên, nếu chúng ta biết vận dụng điều đó một cách thông thạo và phù hợp, điều đó chẳng những thể hiện sự văn minh, năng động của một nền kinh tế mà còn đem lại nhiều lợi ích cho nền kinh tế nước nhà vốn phần lớn là các doanh nghiệp vừa và nhỏ (chiếm trên 90%).

Giao dịch thương mại điện tử ngày càng phổ biến. Ảnh: V.D.

Nỗ lực đưa công nghệ thông tin vào ứng dụng vào trong các lĩnh vực là mong muốn chung của các ngành, các cấp. Chỉ thị 58/CT-TW của Bộ Chính trị đã thể hiện quyết tâm của Đảng và Nhà nước trong việc đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin: “Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ở nước ta nhằm góp phần giải phóng sức mạnh vật chất, trí tuệ và tinh thần của toàn dân tộc, thúc đẩy công cuộc đổi mới, phát triển nhanh và hiện đại hóa các ngành kinh tế...”.

Song chúng ta phải nhìn nhận một thực tế hiện nay là việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý hành chính, lĩnh vực kinh tế vẫn chưa thật sự khởi sắc.

Theo ông Hoàng Văn Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho biết: Khó khăn lớn nhất làm cản trở quá trình phát triển và nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp, đó chính là việc các doanh nghiệp chưa thực sự quan tâm đến ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực...

Theo kết quả điều tra của VCCI thì hiện tại chỉ có 6% giám đốc được đào tạo qua trường lớp, 3% giám đốc được đào tạo bài bản về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý doanh nghiệp và chỉ có 30% doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin trong kinh doanh, một tỷ lệ thấp so với các nước trong khu vực.

Theo các chuyên gia về thương mại điện tử, một khi mức độ hài lòng của người tiêu dùng đối với các ứng dụng trên mạng tăng lên thì mức độ tham gia của họ vào thương mại điện tử cũng tăng lên. Vì thế, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào doanh nghiệp, hay phát triển thương mại điện tử trong tương lai là vấn đề tất yếu.

Chính vì vậy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thiện Nhân đã từng nhấn mạnh đến công tác phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin cho các doanh nghiệp, phải tự mình cùng các doanh nghiệp phấn đấu là những ngành xuất khẩu, những doanh nghiệp nào có doanh số từ 5 - 10 tỷ trở lên là có website, những doanh nghiệp nào có từ 500 lao động trở lên là phải có phần mềm quản lý nhân lực... đó là một nội dung thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin trong các ngành khác.

Công nghệ thông tin là công cụ rất hiệu quả để doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh trong quá trình hội nhập kinh tế.  

Các tin, bài viết khác