Cơ sở dữ liệu tích hợp tài nguyên và môi trường lên mạng

(12G).- Bản đồ trực tuyến đầu tiên của Việt Nam cập nhật thông tin mới trên mạng Internet và được chuẩn hóa theo tiêu chuẩn quốc tế về “Cơ sở dữ liệu tích hợp tài nguyên và môi trường Quốc gia” vừa được Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố tại địa chỉ http://home.ciren.gov.vn.

Hệ thống này được thiết lập như một ngân hàng dữ liệu của 6 lĩnh vực ngành TN&MT. Bản đồ trực tuyến cung cấp thông tin chính xác, phong phú về môi trường với các chuyên đề về Vườn Quốc gia và khu bảo tồn, hệ thống quan trắc môi trường quốc gia; về nước mặt, nước ngầm, các công trình khai thác, sử dụng tài nguyên nước; mạng lưới khí tượng thủy văn Quốc gia với các trạm khí tượng bề mặt, trạm bức xạ, điểm đo mưa...; về địa chất khoảng sản trên nền bản đồ các tỷ lệ 1/1000.000 đến 1/50.000...; thông tin về trắc địa (gồm hệ thống trạm GPS Quốc gia, thủy chuẩn và trọng lực), bản đồ (địa chính cơ sở, địa hình đáy biển và bản đồ địa hình các tỷ lệ từ 1/1000.000 đến 1/25.000); thông tin ảnh hàng không và ảnh vệ tinh…

Huỳnh Mai

Các tin, bài viết khác