Công an TPHCM ra quân đảm bảo giao thông dịp nghỉ lễ và SEA Games 31

Công an TPHCM ra quân đảm bảo giao thông dịp nghỉ lễ và SEA Games 31

Sáng 15-4, Công an TPHCM đã tổ chức Lễ ra quân triển khai Cao điểm kiểm tra, kiểm soát đảm bảo trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) dịp Lễ 30-4 và 1-5; mùa du lịch hè 2022 và bảo vệ Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31).

 

Công an TPHCM ra quân đảm bảo giao thông dịp nghỉ lễ và SEA Games 31 ảnh 1
Công an TPHCM ra quân đảm bảo giao thông dịp nghỉ lễ và SEA Games 31 ảnh 2
Công an TPHCM ra quân đảm bảo giao thông dịp nghỉ lễ và SEA Games 31 ảnh 3
Công an TPHCM ra quân đảm bảo giao thông dịp nghỉ lễ và SEA Games 31 ảnh 4
Công an TPHCM ra quân đảm bảo giao thông dịp nghỉ lễ và SEA Games 31 ảnh 5
Công an TPHCM ra quân đảm bảo giao thông dịp nghỉ lễ và SEA Games 31 ảnh 6
Công an TPHCM ra quân đảm bảo giao thông dịp nghỉ lễ và SEA Games 31 ảnh 7
Công an TPHCM ra quân đảm bảo giao thông dịp nghỉ lễ và SEA Games 31 ảnh 8
Công an TPHCM ra quân đảm bảo giao thông dịp nghỉ lễ và SEA Games 31 ảnh 9
Công an TPHCM ra quân đảm bảo giao thông dịp nghỉ lễ và SEA Games 31 ảnh 10
Công an TPHCM ra quân đảm bảo giao thông dịp nghỉ lễ và SEA Games 31 ảnh 11
Công an TPHCM ra quân đảm bảo giao thông dịp nghỉ lễ và SEA Games 31 ảnh 12
Công an TPHCM ra quân đảm bảo giao thông dịp nghỉ lễ và SEA Games 31 ảnh 13
Công an TPHCM ra quân đảm bảo giao thông dịp nghỉ lễ và SEA Games 31 ảnh 14
Công an TPHCM ra quân đảm bảo giao thông dịp nghỉ lễ và SEA Games 31 ảnh 15
Công an TPHCM ra quân đảm bảo giao thông dịp nghỉ lễ và SEA Games 31 ảnh 16
Công an TPHCM ra quân đảm bảo giao thông dịp nghỉ lễ và SEA Games 31 ảnh 17
Công an TPHCM ra quân đảm bảo giao thông dịp nghỉ lễ và SEA Games 31 ảnh 18
Công an TPHCM ra quân đảm bảo giao thông dịp nghỉ lễ và SEA Games 31 ảnh 19
Công an TPHCM ra quân đảm bảo giao thông dịp nghỉ lễ và SEA Games 31 ảnh 20
Công an TPHCM ra quân đảm bảo giao thông dịp nghỉ lễ và SEA Games 31 ảnh 21
Công an TPHCM ra quân đảm bảo giao thông dịp nghỉ lễ và SEA Games 31 ảnh 22
Công an TPHCM ra quân đảm bảo giao thông dịp nghỉ lễ và SEA Games 31 ảnh 23
Công an TPHCM ra quân đảm bảo giao thông dịp nghỉ lễ và SEA Games 31 ảnh 24