Công bố Luật Sửa đổi, bổ sung Luật Phòng chống tham nhũng

Sáng nay, 27-8, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước công bố Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng chống tham nhũng, vừa được Quốc hội khóa XII thông qua tại kỳ họp thứ nhất, ngày 4-8-2007.

Theo Luật nêu trên, sẽ thành lập Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng ở cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, do Chủ tịch UBND tỉnh, TP trực thuộc Trung ương đứng đầu, có trách nhiệm chỉ đạo, phối hợp, kiểm tra, đôn đốc hoạt động phòng chống tham nhũng trên địa bàn.

Về nhiệm vụ giám sát công tác phòng chống tham nhũng, Luật quy định rõ: Quốc hội, UBTVQH giám sát trong phạm vi cả nước; Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của QH thực hiện giám trên các lĩnh vực phụ trách; HĐND các cấp thực hiện giám sát công tác phòng chống tham nhũng tại địa phương.

Trong khi đó, đoàn đại biểu QH, các ĐBQH, đại biểu HĐND trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng.


Phú Đô

Các tin, bài viết khác