Công dân 13 nước nào được miễn thị thực nhập cảnh Việt Nam?

Công dân 13 nước nào được miễn thị thực nhập cảnh Việt Nam?

Ngày 15/3/2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 32/NQ-CP miễn thị thực cho công dân 13 nước khi nhập cảnh Việt Nam với thời hạn tạm trú 15 ngày kể từ ngày nhập cảnh, không phân biệt loại hộ chiếu, mục đích nhập cảnh, trên cơ sở đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam.
Công dân 13 nước nào được miễn thị thực nhập cảnh Việt Nam? ảnh 1
Công dân 13 nước nào được miễn thị thực nhập cảnh Việt Nam? ảnh 2
Công dân 13 nước nào được miễn thị thực nhập cảnh Việt Nam? ảnh 3
Công dân 13 nước nào được miễn thị thực nhập cảnh Việt Nam? ảnh 4
Công dân 13 nước nào được miễn thị thực nhập cảnh Việt Nam? ảnh 5
Công dân 13 nước nào được miễn thị thực nhập cảnh Việt Nam? ảnh 6