Công ty Chế biến khí Vũng Tàu về đích trước thời hạn kế hoạch sản lượng

Năm 2012, mặc dù gặp nhiều khó khăn do sản lượng khí ẩm Vietsovpetro cung cấp vào bờ thấp hơn kế hoạch, condensate đưa vào bờ không ổn định, nhưng Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu (KVT) – đơn vị trực thuộc PV Gas đã nỗ lực đưa ra nhiều giải pháp hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Đến ngày 02-11-2012, KVT đã hoàn thành 100% kế hoạch sản lượng LPG. Ước đến 31-12-2012, KVT sẽ sản xuất và cung cấp được 253,4 nghìn tấn (đạt 119% kế hoạch). Đến hết ngày 07-11-2012, KVT cũng đạt 100% kế hoạch sản lượng condensate, và ước đến 31-12-2012 sẽ sản xuất và cung cấp được 58,4 nghìn tấn (đạt 117% kế hoạch).

Để đạt kết quả này, công ty đã đưa ra các biện pháp thu hồi tối đa sản phẩm lỏng như: đảm bảo an toàn, vận hành liên tục các công trình khí do KVT quản lý, trong đó có Nhà máy Xử lý Khí Dinh Cố là mắt xích hết sức quan trọng; duy trì độ tin cậy của hệ thống chế biến khí luôn ở mức cao (100%); kiểm soát tối ưu chế độ vận hành nhà máy và đánh giá hiệu suất thu hồi hàng ngày để thu hồi tối đa sản phẩm lỏng; hoàn thành sớm tiến độ công tác bảo dưỡng, sửa chữa hàng năm để sớm tiếp nhận khí và sản xuất được hơn 2.000 tấn LPG, hơn 400 tấn condensate, với giá trị làm lợi hơn 1,5 triệu USD; tăng cường công tác sáng kiến cải tiến kỹ thuật để đảm bảo cấp khí qua nhà máy và tận thu sản phẩm lỏng trong thời gian dừng bảo dưỡng, sửa chữa năm 2012 được trên 400 tấn LPG và hơn 56 tấn condensate.

Kiều Yến

Các tin, bài viết khác