Dầm mình cào don dưới sông Trà Khúc

Dầm mình cào don dưới sông Trà Khúc

Chỉ có ở sông Trà Khúc mới có con don, loài thủy sản đặc biệt, đặc sản riêng có của tỉnh Quảng Ngãi. Từ sau rằm tháng Giêng, nghề cào don ở cuối dòng sông Trà Khúc trở nên sôi động.
Dầm mình cào don dưới sông Trà Khúc ảnh 16
Dầm mình cào don dưới sông Trà Khúc ảnh 17
Dầm mình cào don dưới sông Trà Khúc ảnh 18
Dầm mình cào don dưới sông Trà Khúc ảnh 19

Tin cùng chuyên mục