Từ khóa: #đăng ký đất đai

Người dân làm thủ tục nhà, đất tại CN VP ĐKĐĐ TP Thủ Đức

TPHCM: Trình HĐND xem xét tăng mức phí giao dịch đảm bảo và thẩm định cấp giấy chủ quyền

Ngày 13-4, lãnh đạo Sở TNMT TPHCM cho biết, UBND TPHCM đã thông qua “Đề án mức thu phí đăng ký giao dịch bảo đảm đối với hoạt động đăng ký do cơ quan địa phương thực hiện bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất ” và “ Đề án mức thu phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (viết tắt GCN)” để trình HĐND TP xem xét trong kỳ họp sắp tới.
Long đong sổ đỏ - Bài 2: Cố tình vi phạm, sai phạm

Long đong sổ đỏ - Bài 2: Cố tình vi phạm, sai phạm

Thiếu trách nhiệm hoặc vì lợi ích cá nhân, không ít cán bộ, đơn vị có thẩm quyền cấp sổ đỏ ngang nhiên “giam” hồ sơ, không viết phiếu hẹn trả kết quả, không mở sổ theo dõi. Có cán bộ còn lợi dụng quyền hạn, cố ý làm trái quy định, “phù phép” hồ sơ để cấp sổ đỏ đất công thành đất của mình…