Dấu ấn hội nhập

Dấu ấn hội nhập

“Kiên định và thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ; hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, đóng góp trách nhiệm vào nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế”... là thông điệp và cũng là hình ảnh nổi bật về một Việt Nam trên trường quốc tế trong năm 2021.

Tin cùng chuyên mục