Dấu ấn nhiệm kỳ 2015-2020

Dấu ấn nhiệm kỳ 2015-2020

Dấu ấn nhiệm kỳ 2015-2020 ảnh 1
Dấu ấn nhiệm kỳ 2015-2020 ảnh 2
 
Dấu ấn nhiệm kỳ 2015-2020 ảnh 3
Dấu ấn nhiệm kỳ 2015-2020 ảnh 4

Quy định 1374-QĐ/TU là cơ chế sáng tạo trong chỉ đạo xem xét, xử lý liên ngành. Cơ chế này vừa chỉ đạo giải quyết các thông tin phản ánh, vừa xem xét trách nhiệm của các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên có hành vi vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Từ việc nâng cao chất lượng, hiệu quả kiểm tra, giám sát đã phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm minh cán bộ sai phạm. Kết quả này góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng. 

1. Số lượng đảng viên được kết nạp hàng năm đều tăng, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, tỷ lệ đảng viên là đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh đạt 53,12%.
2. Tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh năm 2015 là 51,39%, năm 2016 là 50,27%, năm 2017 là 49,96%, năm 2018 là 26,2% (bình quân 4 năm là 44,45%).
3. Xem xét, thi hành kỷ luật đảng đối với 40 tổ chức đảng (tăng 36 tổ chức đảng so với nhiệm kỳ 2010-2015) và 2.081 đảng viên (trong đó có 5 Thành ủy viên và 69 đảng viên diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý). Nhiệm kỳ 2010-2015, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 1.056 tổ chức đảng và 2.207 đảng viên. Nhiệm kỳ 2015-2020, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 1.688 tổ chức đảng (tăng 16%) và 2.750 đảng viên (tăng 12,5%).
Dấu ấn nhiệm kỳ 2015-2020 ảnh 5
Dấu ấn nhiệm kỳ 2015-2020 ảnh 6
 
Dấu ấn nhiệm kỳ 2015-2020 ảnh 7
 
Dấu ấn nhiệm kỳ 2015-2020 ảnh 8
1. Nhiều hạng mục của dự án Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) được đẩy nhanh vượt tiến độ trong đợt thi đua 200 ngày chào mừng đại hội Đảng các cấp. 
2. Dự án giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM có xét đến biến đổi khí hậu đạt những bước tiến quan trọng, có thể vận hành giai đoạn 1 trong tháng 12-2020.
3. Tỷ trọng kinh tế TPHCM đóng góp hơn 22,2% kinh tế cả nước. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của TPHCM tăng bình quân 7,72%. Ước tính cả giai đoạn 2016-2020, tăng bình quân 6,41%. 
4. Giữ vững vị trí đầu tàu về đóng góp ngân sách cả nước, với mức 27% trong nhiệm kỳ.
5. Giá trị gia tăng dịch vụ chiếm tỷ trọng bình quân 33% toàn ngành. 
Dấu ấn nhiệm kỳ 2015-2020 ảnh 9
6. Năm 2019, TPHCM huy động vốn đạt 2.547 ngàn tỷ đồng, chiếm 29% của cả nước; tín dụng đạt 2.296 ngàn tỷ đồng, chiếm 28% của cả nước và lớn nhất cả nước. 
7. Năng suất lao động bình quân của TPHCM cao hơn 2,6 lần so với bình quân cả nước. 
8. Cái nôi khởi nghiệp cả nước, khi số doanh nghiệp khởi nghiệp ở TPHCM chiếm khoảng 55% so với cả nước.
9. Các doanh nghiệp Khu Công nghệ cao TPHCM đóng góp vào ngân sách Nhà nước ngày càng tăng, từ 123,36 triệu USD (giai đoạn 2011-2015) đạt hơn 1 tỷ USD (giai đoạn 2016-2019), tức tăng hơn 8,1 lần. Tổng giá trị xuất khẩu giai đoạn 2016-2020 dự ước đạt khoảng 63,5 tỷ USD, tăng hơn 4,6 lần so với giai đoạn trước.

Dấu ấn nhiệm kỳ 2015-2020 ảnh 10
 
Dấu ấn nhiệm kỳ 2015-2020 ảnh 11

Thành phố Hồ Chí Minh là một trong các địa phương đầu tiên của cả nước nghiên cứu, triển khai xây dựng thành phố trở thành đô thị thông minh và đã đạt được một số kết quả giai đoạn 1, gồm: xây dựng Kho dữ liệu dùng chung và phát triển hệ sinh thái dữ liệu mở cho TPHCM; xây dựng Trung tâm điều hành đô thị thông minh; thành lập Trung tâm mô phỏng và dự báo kinh tế - xã hội; phê duyệt Đề án thành lập Công ty cổ phần vận hành Trung tâm An toàn thông tin thành phố; tổ chức triển khai thí điểm Đề án tại quận 1 và quận 12; ban hành hướng dẫn mô hình triển khai đô thị thông minh cho các sở, ban ngành, quận huyện làm cơ sở để các đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai. 

Dấu ấn nhiệm kỳ 2015-2020 ảnh 12
Một số tiện ích đã được cung cấp cho người dân thông qua cổng thông tin hoặc ứng dụng trên điện thoại di động như: Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị đã cung cấp trực tuyến cho người dân các thông tin liên quan về tình hình giao thông, tiến tới quản lý điều hành giao thông theo thời gian thực. Cổng thông tin của ngành y tế cung cấp nhiều chuyên mục thuộc các lĩnh vực khám chữa bệnh, y tế dự phòng, cải cách hành chính; người dân có thể tra cứu trực tuyến về giấy phép, phạm vi hoạt động chuyên môn của cá nhân người hành nghề và cơ sở y tế. Cổng thông tin ngành xây dựng, tài nguyên môi trường cung cấp nhiều chuyên mục về xây dựng và tài nguyên. Ứng dụng thông tin quy hoạch thành phố cung cấp các thông tin quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch giao thông.
Dấu ấn nhiệm kỳ 2015-2020 ảnh 13

Thành phố đang triển khai quy hoạch và xây dựng Khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông thành phố (bao gồm quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức), đồng thời có cơ chế thúc đẩy hình thành các không gian hỗ trợ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trong cộng đồng nhằm thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động đổi mới sáng tạo của nhân dân thành phố. 

 
Dấu ấn nhiệm kỳ 2015-2020 ảnh 14

Tất cả những nỗ lực bền bỉ trên của Đảng bộ, Chính quyền TPHCM nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, vì cả nước, cùng cả nước; đồng thời hướng đến mục đích quan trọng khác là từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân, vì hạnh phúc của nhân dân!

Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thực hiện tốt phong trào đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho người nghèo và đảm bảo an sinh xã hội.

Đến cuối năm 2018 đã hoàn thành mục tiêu cơ bản không còn hộ nghèo theo chỉ tiêu nghị quyết. Đến cuối năm 2020, hoàn thành mục tiêu “cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo thành phố”. Thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo tăng so với đầu năm 2011 là 3,5 lần (hộ nghèo từ 28 triệu đồng/người/năm trở xuống; hộ cận nghèo từ trên 28 triệu đến 36 triệu đồng/người/năm).

Dấu ấn nhiệm kỳ 2015-2020 ảnh 15

Số người tham gia bảo hiểm xã hội ước đến năm 2020 là 2.736.627 người, tăng hơn 1,4 lần so với năm 2015, chiếm gần 55% lực lượng lao động.

Tỷ lệ lao động đang làm việc đã qua đào tạo nghề năm 2019 đạt 84,79%, ước năm 2020 đạt 85,2% (chỉ tiêu là 85%) trong tổng số lao động đang làm việc. Tỷ lệ lao động qua đào tạo làm việc trong công nghệ, dịch vụ trình độ cao và các ngành công nghiệp, dịch vụ trọng điểm ước đạt 87%.

Dấu ấn nhiệm kỳ 2015-2020 ảnh 16

Đa dạng hóa các giải pháp, hỗ trợ giải quyết việc làm hiệu quả cho người lao động, hỗ trợ doanh nghiệp tạo ra việc làm. Tỷ lệ thất nghiệp đô thị giảm qua các năm và đạt chỉ tiêu kế hoạch (dưới 4,5%).

Di dời và tổ chức lại cuộc sống cho người dân đang sống trên và ven kênh, rạch với 2.487 căn, đạt 12,4% kế hoạch. Cải tạo, sửa chữa và xây dựng mới 222 chung cư, đạt 93,67% kế hoạch.

Dấu ấn nhiệm kỳ 2015-2020 ảnh 17

KIỀU PHONG - HỒ VIỆT. Đồ họa: HỮU VI; Ảnh: HOÀNG HÙNG

Các tin, bài viết khác