Đầu tư 3 tỷ đồng xây dựng công trình bảo tồn, phát huy giá trị tháp Chăm Khương Mỹ

UBND tỉnh Quảng Nam vừa quyết định cho phép đấu thầu công khai công trình bảo tồn, phát huy giá trị tháp Chăm Khương Mỹ tại xã Tam Xuân, huyện Núi Thành. Tổng nguồn kinh phí đầu tư cho các hạng mục hơn 3 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Đây là công trình tu bổ, tôn tạo phát huy giá trị khu di tích Chăm đầu tiên tại Quảng Nam được đưa ra đấu thầu công khai để lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực, trình độ.

L.H.

Các tin, bài viết khác

" />