Sáng nay, 31-7

Đề nghị rút ngắn nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII xuống còn 4 năm

Sáng nay, 31-7, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã thay mặt UBTVQH đề nghị Quốc hội xem xét rút ngắn nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII từ 5 năm xuống còn 4 năm. 

Theo Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng, dự kiến đến ngày 19-7-2012, Quốc hội khóa XII sẽ hết nhiệm kỳ. Tuy nhiên, căn cứ vào tình hình tổ chức và hoạt động của các cơ quan trong bộ máy nhà nước ở Trung ương và địa phương, nhất là Quốc hội và HĐND các cấp cho thấy: thời điểm bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND có khoảng cách khá xa về thời gian, và cũng không thuận lợi cho việc hoạch định mỗi kế hoạch 5 năm về phát triển kinh tế - xã hội, nhất là ở cấp Trung ương, do cách quá xa thời điểm tiến hành Đại hội Đảng toàn quốc.

Mặt khác, trong một kế hoạch 5 năm có nhiều cuộc bầu cử vừa gây lãng phí thời gian, tiền của, công sức; vừa không đảm bảo sự kế thừa liên tục đội ngũ cán bộ chủ chốt trong bộ máy nhà nước. Để khắc phục tình trạng nói trên, UBTVQH nhận thấy, việc tổ chức bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp vào cùng một thời điểm là phù hợp với tình hình hiện nay. Theo đó, HĐND nhiệm kỳ 2004-2009 sẽ được kéo dài đến khoảng tháng 7-2011, thay vì tháng 11-2009. Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII được kết thúc vào khoảng tháng 7-2011, thay vì tháng 7-2012.

“UBTVQH đề nghị Quốc hội xem xét cho rút ngắn nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII một năm để cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIII được tổ chức vào khoảng tháng 5-2011. Như vậy, việc bầu cử ĐBQH và bầu cử đại biểu HĐND các cấp khóa tới sẽ được tiến hành vào cùng một thời điểm” - Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng phát biểu.

Hàm Yên

Các tin, bài viết khác