Đề xuất công nhận Thành phố Thủ Đức đạt tiêu chuẩn đô thị loại I

SGGP
UBND TPHCM vừa có tờ trình Thủ tướng, Bộ Xây dựng, Bộ Nội vụ xem xét công nhận kết quả rà soát, đánh giá khu vực dự kiến thành lập TP Thủ Đức theo tiêu chí đô thị loại I, làm cơ sở lập đề án thành lập TP Thủ Đức. 

Theo đó, khu vực dự kiến thành lập TP Thủ Đức trên cơ sở sáp nhập quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức, diện tích hơn 211,5km², dân số hơn 1,5 triệu người.

Theo UBND TPHCM, đối chiếu với các quy định hiện hành (Nghị quyết 1210/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị), khu vực dự kiến thành lập TP Thủ Đức đạt 87,18/100 điểm, đảm bảo đạt tiêu chí đô thị loại I.

Sau khi đề án thành lập TP Thủ Đức được cơ quan có thẩm quyền thông qua và TPHCM có đầy đủ căn cứ pháp lý về quy hoạch, chương trình phát triển đô thị, UBND TPHCM sẽ lập đề án đánh giá phân loại đô thị. Trên cơ sở đó, TPHCM trình cấp có thẩm quyền chính thức công nhận TP Thủ Đức thuộc TPHCM đạt tiêu chí đô thị loại I.

MAI HOA

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Quy hoạch

Bút Sài Gòn

Gỡ nghẽn dần dần

- Chuyện nóng sốt bây giờ của giới làm ăn là có dòng vốn ổn định. Vay được vốn rẻ thì ai cũng ham, nhưng đối chiếu với thực tế thì đó là điều quá khó. Lãi suất huy động đang được các nhà băng dòm nhau để đẩy lên, đầu kia lãi cho vay cũng sẽ tăng tương ứng. Chỉ khi lạm phát được kiểm soát, “cuộc đua lãi suất” mới có thể dừng lại và đổi chiều.

Sự kiện & Bình luận

Khuyến khích cán bộ từ chức khi có khuyết điểm

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Nghị quyết số 28-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới. Đây là 1 trong 5 nội dung lớn, quan trọng đã được Hội nghị Trung ương 6 vừa qua thảo luận, thống nhất việc ban hành nghị quyết.