Đề xuất tăng lương hưu, trợ cấp 15% từ ngày 1-1-2022

Đề xuất tăng lương hưu, trợ cấp 15% từ ngày 1-1-2022

Đề xuất tăng lương hưu, trợ cấp 15% từ ngày 1-1-2022 ảnh 1

Đồ họa: MINH THƯ

Các tin, bài viết khác

" />