Di tích quốc gia thành phế tích

Thành Rum xuống cấp nghiêm trọng
Thành Rum xuống cấp nghiêm trọng

Thành Rum thuộc quần thể Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia núi Lam Thành, thuộc huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

Năm 1397, thành Rum được Hồ Quý Ly cho xây đắp bằng đá trên đỉnh núi Lam Thành với chiều dài khoảng 1.000m, chiều ngang nơi rộng nhất khoảng 500m, chiều cao khoảng 2 - 3,5m.

Năm 1962, thành Rum và quần thể di tích núi Lam Thành được công nhận di tích cấp quốc gia. Tuy nhiên, hiện nay thành đã xuống cấp nghiêm trọng, gần như phế tích.

Tin cùng chuyên mục