Diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước

Diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Nguồn: VTV4

Các tin, bài viết khác